Thursday, November 15, 2012

Gospel Lyrics: Moya Wami Lyrics by Rebecca MalopeRebecca Malope

Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha

Hlala nayi Nkosi, yoniokusiza;
kuzozonkinkinga ohlangabezana nazo
mina ngiyazi yebo minangiyazi
kuze kwabalapha kunguyumholi wami
ukhuseleko lwami lusezandleni zakhe
uhlale kunyenami kuzozonkindawo
noma ngiphina yebo nomangiphina
ngasosonkiskhathi ngohlala ngimdumisa

Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha

Vuya moya wami, ngobunomsindisi
abukhubunzima ongekubufeze
ekuhambeni nasekuphumleni
uyinkosi yamakhosi, lizwe malimdumise
uthi kufikixesha, ixesha lokuza kwakhe
obengilindile, nesibane sami
ngoba ukholo lwami lobe lufezekile
ngayo leyomini yokufika kwakhe

Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...